Zaloguj się do panelu klienta

14.07.2021

Future Ready Lawyer 2021 – najciekawsze informacje z Raportu!

Aktualności

W czerwcu 2021 r. swoją premierę miał Raport “Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii” przygotowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Zapoznaliśmy się z nim i wybraliśmy 10 informacji, które naszym (subiektywnym!) zdaniem są wyjątkowo godne uwagi prawników.

Raport jest darmowy i można pobrać go ze strony wydawnictwa Wolters Kluwer. To obowiązkowa pozycja dla wszystkich prawników, którzy interesują się zmianami, perspektywami i możliwościami, jakie stwarza legaltech w dobie new normality  – a więc może również dla Ciebie! 

Podstawowe informacje o Raporcie

Badania do raportu Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii przeprowadzono wśród 700 prawników z Europy i USA. Jak sugeruje już sam tytuł publikacji, badania skupiały się w dużej mierze na tym, jak prawnicy postrzegają zmiany wymuszone przez pandemię – te które już wystąpiły, jak również te, które dopiero nadejdą. Jak piszą sami autorzy, “raport koncentruje się na wynikach badania, zawiera spostrzeżenia,  informacje, perspektywy prawników”. 

Co ciekawe, w 2020 r. miała premierę pierwsza edycja Raportu Future Ready Lawyer, która z racji daty publikacji nie uwzględniała jeszcze warunków pandemicznych. Zdaje się, że Raport Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii można postrzegać jako jego uzupełnienie i kontynuację.  Ponadto edycja 2021 zawiera również opinie ekspertów z Europy i USA.

Warto nadmienić, że choć edycja 2021 łącznie liczy 44 strony, to jednak przepełniona jest praktycznymi informacjami i danymi statystycznymi, z których można wyciągnąć konkretne wnioski. Kilka z nich, subiektywnie wybranych (to jedynie bardzo niewielka część, tego, co można znaleźć w Raporcie!) przedstawiamy poniżej. 

10 ciekawych informacji z raportu “Future Ready Lawyer 2021”

1. Pandemia wpłynęła na zmiany w postrzeganiu przydatności technologii wśród prawników. 80% badanych uważa, że w wyniku pandemii wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne. Aż 63% kancelarii deklaruje, że zwiększy swoje inwestycje w technologie. Zmiany, które zamierzają wprowadzić w ciągu najbliższych trzech lat to m.in.:

  • szersze zastosowanie technologii, dzięki której można zwiększyć produktywność,
  • większy nacisk na innowacje,
  • ściślejsza i bardziej transparentna współpraca z klientami.

Konkretyzując, kancelarie planują inwestować m.in. w podpis elektroniczny, narzędzia do automatyzacji pracy z dokumentami oraz usługi chmurowe.

2. 77% ankietowanych prawników przyznaje, że w ciągu najbliższych trzech lat na ich działalność wpłynie rosnące znaczenie legaltech oraz konieczność radzenia sobie ze wzrostem ilości i złożoności informacji. Te dwa czynniki wskazywane są jako wiodące trendy.

3. Pandemia wpłynęła także na specyfikę pracy działów prawnych. 57% działów prawnych deklaruje, że zwiększy swoje inwestycje technologiczne. Dla porównania, w 2020 r. taką deklarację składało 51%. Działy prawne planują inwestować m.in. w.:

  • narzędzia współpracy do sporządzania/recenzowania dokumentów i umów,
  • automatyzację tworzenia dokumentów i umów,
  • korporacyjne narzędzia do spotkań i e-głosowania,
  • systemu do zarządzania workflow i automatyzacji procesów,
  • zarządzanie przepływem dokumentów i umów.

4. 84% działów prawnych twierdzi, że w przyszłości zwiększy wykorzystanie technologii w celu poprawy produktywności.

5. Ponadto – 82% działów prawnych uważa, że to bardzo ważne, aby kancelarie, które z nimi współpracują, w pełni wykorzystywały technologię.

6. Co niepokojące – zaledwie 36% lub mniej kancelarii deklaruje, że jest bardzo dobrze przygotowanych, jeśli chodzi o kluczowe technologie, zorientowanie na klienta, kwestie organizacyjne i kadrowe.

7. Prawnicy zdają sobie sprawę z konieczności wykorzystywania technologii, ale równocześnie się jej obawiają. Jako główny powód obaw przed wdrożeniem i wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań, prawnicy najczęściej wskazują problemy organizacyjne.

8. W dobie pandemii najlepiej poradziły sobie kancelarie, które można określić jako “liderów technologii” – organizacje w pełni wykorzystujące technologię.  “Liderzy technologii” byli lepiej przygotowani do kontynuowania swojej działalności w czasie pandemii. Aż 46% Liderów stwierdziło, że było bardzo dobrze przygotowanych, aby wspierać klientów zdalnie. Dla porównania, taką samą deklarację złożyło tylko 20% kancelarii będących w fazie transformacji oraz 8% kancelarii pozostających w tyle.

9. Pandemia wpłynęła także na aspekty czysto biznesowe. 40% ankietowanych prawników stwierdziło, że ich biznes zmalał, a 51% nie widzi powrotu do poziomu przychodów sprzed pandemii do 2022 r. 61% organizacji w ciągu ostatniego roku dokonało cięcia kosztów.

10. Prawnicy uważają, że po zakończeniu pandemii i tak będzie ona miała znaczący wpływ na ich pracę. Ankietowani przewidują m.in., że nadal będą korzystać z wielu rozwiązań technologicznych do pracy (73%), nadal będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pracy zdalnej (68%), a także że wzrośnie priorytet komunikacji wirtualnej z klientami (w tym przypadku badano wyłącznie kancelarie – 67%).

Potrzeby technologiczne kancelarii przyszłości zależą od jej specyfiki 

Czy kancelarie faktycznie są future ready? Na to pytanie, po lekturze Raportu, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Truizmem jest stwierdzenie, że rola technologii będzie stale wzrastać – należy być tego świadomym i wykorzystywać dostępne narzędzia. Wyniki badania pokazały, że choć prawnicy zdają sobie z tego sprawę,  to równocześnie gotowość kancelarii do podążania za trendami jest na niskim poziomie, a dodatkowo występuje potrzeba wzmocnienia kompetencji w obszarach takich jak technologia per se, relacje z klientami i zarządzanie zespołem.

Co jednak ważne – jak zawsze podkreślamy w Advisor247 – bardzo trudno jest dokonać skutecznych zmian, jeśli nie będą one poprzedzone dokładną analizą swoich potrzeb i metod działania. Raporty, badania i inne publikacje są doskonałą inspiracją do zastanowienia się i zadania sobie pytań: z czym nie radzi sobie moja kancelaria? W jakich obszarach zespół potrzebuje szybkiej pomocy? Na co najczęściej uskarżają klienci i pracownicy? 

Każda kancelaria jest inna i każda potrzebuje innych, zindywidualizowanych rozwiązań technologicznych. W szczególności dotyczy to systemów do zarządzania kancelarią, które muszą precyzyjnie odpowiadać na oczekiwania całego zespołu. Bezsprzecznie jednak – w czasach pandemii, w zdigitalizowanym XXI wieku – nawet najbardziej nieprzekonani prawnicy muszą otworzyć się na technologię. Warto, a nawet trzeba być future ready!

Zobacz również:

Aktualności

14.07.2021

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

Aktualności

14.07.2021

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Aktualności

14.07.2021

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word'a. Czy to może się udać i dlaczego warto?

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word’a. Czy to może się udać i dlaczego warto?