Zaloguj się do panelu klienta

02.06.2021

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe w praktyce kancelarii prawnych – wyniki ankiety OIRP Warszawa

Aktualności

Rzetelne badania nad sektorem #legaltech w Polsce nie są zbyt częste. Temat ten, choć niewątpliwie obecny w praktyce,  niestety nadal bywa traktowany po macoszemu… ale nie tym razem!

Komisja Legaltech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie przygotowała bardzo ciekawy Raport na temat wykorzystywania narzędzi legaltech w praktyce prawniczej. Autorem badania jest r. pr. Tomasz Zalewski, natomiast analizę wyników opracowała dr Dorota Celińska-Janowicz. W dzisiejszym artykule opisujemy kilka ciekawych wniosków z tej publikacji!

Metodologia badań warszawskiej OIRP

Na początek – kilka słów na temat metodologii i badanych osób. 

W badaniu wzięło udział aż 220 respondentów. W trakcie ankiety internetowej udzielili oni odpowiedzi na 40 pytań. Ankieta dostępna była w dniach 14.01.2021–03.03.2021 r.

Ponad ¾ wszystkich ankietowanych wykonywało zawód radcy prawnego.  Więcej niż połowa wszystkich respondentów pracowała w kancelarii, a nieco ponad ¼ w dziale prawnym przedsiębiorstwa. 

Najliczniejszą kategorię demograficzną respondentów stanowiły osoby w wieku 31–40 lat zamieszkujące największe polskie miasta. 

10 ciekawych wniosków z publikacji warszawskiej OIRP dotyczącej legaltech

Raport łącznie ma aż 56 stron i niemal na każdej z nich można znaleźć informacje, które mogłyby stanowić inspirację do napisania odrębnego artykułu. Przebadane zostało kilkanaście obszarów tematycznych, w tym m.in. wykorzystywanie przez prawników nowych rozwiązań technologicznych, obszary zastosowania nowoczesnych narzędzi, bezpieczeństwo danych, cyfryzacja, praca zdalna, czy wiedza przedstawicieli branży na temat nowych technologii. Temat jest bardzo obszerny, więc tym artykule skupiamy więc na kilku uniwersalnych ciekawostkach z polskiego sektora #legaltech, które warto znać!

1. Najpopularniejszymi rozwiązaniami legaltech wykorzystywanymi w kancelariach, które respondenci wymienili w ankietach z nazwy, były: Microsoft Teams, Office 365, oraz Zoom.

2. Narzędzia, które ankietowani chcieliby wdrożyć w swoich kancelariach to przede wszystkim aplikację do zarządzania kancelarią. Zainteresowani są także usprawnieniem procesu sporządzania dokumentów oraz narzędziami do pracy zdalnej.

3. Tylko co czwarty respondent zadeklarował, że w ciągu 2 ostatnich lat klienci pytali o stosowane w kancelarii rozwiązania technologiczne. Jeśli jednak pytali, zwykle pytania dotyczyły narzędzi chmurowych, digitalizacji akt, komunikatorów internetowych oraz panelu klienta

4. Ankietowani uznali, że technologia w branży prawnej będzie przydatna szczególnie w dwóch obszarach: pracy zdalnej oraz celem zabezpieczenia poufności dokumentów przesyłanych klientowi.

5. Prawie połowa ankietowanych (aż 46%) uważa, że prawnicy powinni korzystać z technologii w celu budowania swojej pozycji zawodowej. Główne źródła wiedzy o nowych technologiach, z których  czerpią prawnicy, to “samodzielna analiza dostępnych źródeł wiedzy”. Co trzeci badany wskazywał także na webinaria, szkolenie i konferencje. Dla ¼ takim źródłem były z kolei szkolenia OIRP.

6. Wśród narzędzi stosowanych przez kancelarię w celu ochrony danych osobowych, najpopularniejsze to: szyfrowanie danych, stosowanie haseł, oprogramowanie antywirusowe i firewall.

7. Najpopularniejszym programem pocztowym, z którego korzystają prawnicy jest (bez zaskoczenia) Outlook. Jego wykorzystanie zadeklarowało aż 63% respondowanych. Narzędzie od Microsoft króluje także wśród programów do pracy z dokumentami  – niemal wszyscy respondenci przyznali, że korzystają MS Office. Microsoft wiódł prym także wśród wykorzystywanych rozwiązań chmurowych. 

8. 4 na 10 respondentów przyznało, że celem komunikacji z klientami używa także narzędzi innych niż e-mail. Aż 44% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

9. Aż 2/5 badanych w żaden sposób nie ewidencjonuje swojego czasu pracy. To  niepokojący wynik, biorąc pod uwagę, jak wiele kancelaria może stracić na takim zaniechaniu. Pisaliśmy o tym w jednym z naszych artykułów.

10. 87% respondentów przyznało, że w trakcie pandemii pracowało zdalnie. Głosy na temat przewagi pracy zdalnej nad standardową pracą z biura są podzielone: 48% respondentów stwierdziło, że praca zdalna jest wygodniejsza, natomiast 50% – że nie jest. Bez zaskoczenia czytamy, że aż 92% prawników przyznało, że technologia ma istotne znaczenie dla jakości pracy zdalnej.

Przeczytaj cały Raport – naprawdę warto!

Nasz artykuł to jedynie kropla w morzu ciekawych wniosków, które są zawarte w publikacji warszawskiej OIRP. Z oczywistych względów ograniczała nas  długość artykułu, a przedstawione wnioski to nasz subiektywny wybór.  Dodatkowo, w Raporcie wypowiadają się też cenieni specjaliści: m.in. mec. Tomasz Zalewski, mec. Marcin Maruta, Mikołaj Otmianowski, czy Gracjana Jakubowska-Szarek, co stanowi znaczącą wartość dodaną.

Serdecznie zachęcamy Cię do zapoznania się z całością Raportu. To naprawdę unikatowa publikacja, która bardzo dokładnie i z wielu perspektyw przygląda się praktycznemu wykorzystywaniu technologii przez współczesnych prawników z Polski. Co więcej, został przygotowany w bardzo przystępnej graficznie formie i można można pobrać go całkowicie za darmo – TUTAJ. Zrób to już teraz! 🙂

Zobacz również:

Aktualności

02.06.2021

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

Aktualności

02.06.2021

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Aktualności

02.06.2021

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word'a. Czy to może się udać i dlaczego warto?

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word’a. Czy to może się udać i dlaczego warto?