Zaloguj się do panelu klienta

22.09.2021

Pandemiczne zmiany w organizacji pracy prawników – więcej elastyczności i mniej czasu w biurze!

Aktualności

Jak wygląda podejście prawników do organizacji pracy w czasach dobiegającej końca (miejmy nadzieję!) pandemii? Raport Thomson Reuters dowodzi, że zmiany, które zaszły są poważne… i być może nieodwracalne.

Zdecydowana większość ankietowanych prawników deklaruje, że chciałaby pracować zdalnie więcej niż 2 dni w tygodniu. Ciekawe wnioski z badania opisano na portalu Today’s Conveyancer. Przedstawiamy kilka z nich!

Elastyczne warunki pracy – pożądane jak nigdy wcześniej

Thomson Reuters w swoich badaniach uwzględnił aż 2500 prawników (badania przeprowadzono w UK). Aż 63% z nich zadeklarowało, że po pandemii chce pracować na bardziej elastycznych warunkach. Przed wybuchem pandemii COVID-19 potrzebę taką deklarowało tylko 22% prawników. Badania wykazały też, że prawnicy chcieliby spędzać w domu, na pracy zdalnej, średnio 2,1 dnia. 

Aż 15 prawników wskazało, że chce przejść do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Tutaj także pandemia przyniosła wzrosty – to wynik aż o 4% wyższy niż w czasach sprzed COVID. Co ciekawe, badania Thomson Reuters wykazały, że idea pracy w niepełnym wymiarze godzin była najbardziej popularna wśród starszych prawników oraz wśrod kobiet.

Większa dbałość o work-life balance

Prawnicy w czasach po pandemii chcą także wyraźniej stawiać granice pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jedna piąta badanych prawników zadeklarowała, że chce unikać kontaktu z klientem w weekendy, a jedna czwarta jest przeciwna kontaktom przed godziną 7:00 i po godzinie 23:00 w dni powszednie.

To także ma związek z preferowanym aktualnie modelem pracy hybrydowej. Prawnicy chcą bardziej niż kiedykolwiek dostosowywać pracę do swoich potrzeb – nie odwrotnie. Występuje rzeczywista potrzeba umożliwienia zespołom kancelarii ustalania własnych harmonogramów, zamiast dyktowania im, jak powinna wyglądać równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym. 

Zacytowana w artykule Most lawyers want flexible working and less time in the office Lucy Leach, kierownik ds. badań technicznych w Thomson Reuters, przyznała, że „Od czasu wybuchu pandemii obserwujemy znaczny wzrost popularności elastycznych godzin, pracy zdalnej i pracy w niepełnym wymiarze. Prawnicy nie boją się dłuższego dnia pracy, nawet 10-godzinnego. Chcą jednak móc pracować kiedy chcą, wpasowując życie w zadania zawodowe. 

Kancelarie powinny przygotować się na wyzwania w zakresie powrotu do biur 

Po zniesieniu ograniczeń wynikających z pandemii i braku oficjalnego wymogu pracy zdalnej wiele kancelarii może stanąć przed poważnymi wyzwaniami dotyczącymi nowej organizacji. Mogą one rzutować na satysfakcję z pracy, utrzymanie personelu i procesy rekrutacyjne. Wielu prawników nie tylko odnalazło się  pracy zdalnej, ale też zaufało jej na tyle, że ostatecznie doprowadziło to do wzrostu rentowności. 

W odpowiedzi wiele kancelarii decyduje się na wprowadzenie elastycznych godzin pracy, które umożliwiają pracownikom pracę z domu przez określoną część tygodnia. Brytyjskie kancelarie, jak m.in. Irwin Mitchell, Mishcon de Reya i Womble Bond Dickinson, już nie narzucają minimalnej liczby dni, w których pracownicy muszą stawić się w biurze. W kierunku pracy zdalnej poszła też m.in. Deloitte. 

Przywołana w artykule na portalu Today’s Conveyancer Joanna Whymark, senior associate w RPC, przyznała, że „Powrót do obowiązkowego pięciodniowego tygodnia pracy w biurze będzie trudny do uzasadnienia lub wyegzekwowania przez kancelarię. W związku z tym większość firm faktycznie realizuje zrównoważone podejście do pracowników powracających do biura”.

Technologia – to dzięki niej praca zdalna jest możliwa… i efektywna

Pisząc o pracy zdalnej, nie sposób pominąć rolę technologii. To właśnie technologia, choć często wprowadzana w kancelariach naprędce, jako odpowiedź na konieczność działania w dobie pandemii, pozwoliła prawnikom przetrwać. Umożliwiła m.in. przeprowadzanie zdalnych rozpraw, ułatwiła kontakty z klientem, a co równie ważne – pomogła zorganizować pracę kancelarii w tych nietypowych realiach. Okazała się po prostu niezbędna.

Dlatego – zarówno w czasach pandemii, jak i czasach postpandemicnzych, niezwykle ważne są systemy do zarządzania kancelarią, jak Advisor247. Dobry system umożliwia zarządzanie i organizację pracy zdalnej, wspiera w kontaktach z klientami i realizacji bieżących zadań. Advisor247 to rozwiązanie kompleksowe, proste w obsłudze i w pełni bezpieczne. Oferuje wszystkie niezbędne funkcjonalności, które pozwalają prawnikom efektywnie pracować w formule zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej.

Pandemia wygenerowała wiele wyzwań, ale również – szanse. Prawnicy, którzy zaufali technologii, sprawnie je wykorzystają, a ewentualna kolejna “fala” pracy zdalnej z pewnością nie zaszkodzi ich biznesowi.

Zobacz również:

Aktualności

22.09.2021

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

Aktualności

22.09.2021

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Aktualności

22.09.2021

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word'a. Czy to może się udać i dlaczego warto?

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word’a. Czy to może się udać i dlaczego warto?