Zaloguj się do panelu klienta

25.08.2021

Raport LegalTech 2021 C.H. Beck – najciekawsze informacje dla nowoczesnych prawników!

Aktualności

W lipcu 2021 r. swoją premierę miał “Raport LegalTech 2021” przygotowany przez wydawnictwo C.H Beck. Publikacja analizuje najważniejsze trendy rozwojowe dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy kancelarii prawnych.

Zapoznaliśmy się z Raportem i wybraliśmy 10 informacji z różnych części raportu, które naszym (subiektywnym!) zdaniem warto przyswoić. Raport jest darmowy i można pobrać go ze strony wydawnictwa C.H. Beck. Na jakie fragmenty warto zwrócić szczególną uwagę? Sprawdźmy! 

Podstawowe informacje o Raporcie C.H. Beck

Badanie, którego wyniki opisano w Raporcie, zostało przeprowadzone na zlecenie wydawnictwa C.H. Beck w kwietniu 2021 r. Dane są więc jak najbardziej aktualne i uwzględniają specyficzne czasy pandemii. Jednym z celów badania była zresztą weryfikacja, w jaki sposób aktualnie prawnicy wykorzystują rozwiązania technologiczne oraz jakie są opinie użytkowników na ich temat. 

Odpowiedzi na zadawane w publikacji pytania udzieliło ponad 250 adwokatów i radców prawnych. Wszystkie te osoby – w  mniejszym bądź większym stopniu – korzystają w codziennej pracy z możliwości oferowanych przez współczesny legaltech.

Raport zawiera też praktyczne komentarze ekspertów i dodatek specjalny – “Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie kancelarii prawniczych”. 

10 ciekawych (i niekiedy zaskakujących!) informacji z Raportu LegalTech 2021

W Raporcie opisane zostało kilka obszarów dotyczących legaltech – w tym m.in. sztuczna inteligencja, cyberzagrożenia, rozwiązania informatyczne, czy social media. Wybraliśmy (podkreślamy ponownie, subiektywnie!) najciekawsze informacje z każdego z nich.

 1. Aż 74% ankietowanych  prawników jest spokojnych o przyszłość swojego zawodu – zdecydowana większość zgadza się z opinią, że sztuczna inteligencja nie zastąpi ich pracy. Może jednak spowodować wzrost znaczenia narzędzi technologicznych wspierających prawników w realizacji zawodowych zadań. 
 2. Ankietowani prawnicy wskazali kilka obszarów, które ich zdaniem są pracochłonne, a jednocześnie mają największy potencjał usprawnienia dzięki rozwiązaniom technologicznym. Należą do nich:
 • przechowywanie i zarządzanie dokumentacją prawną (68%);
 • komunikacja z zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. e-sąd (65%);
 • rejestrowanie czasu pracy, rozliczenia, fakturowanie (51%);
 • kontakt z klientami, przesyłanie faktur, udostępnianie plików (46%).

Jako zespół Advisor247, w odpowiedzi na powyższe dane, musimy zauważyć, że… na każdą z tych potrzeb odpowie dobry system do zarządzania kancelarią. Użytkownicy Advisor247  mogą zarówno sprawnie zarządzać dokumentacją, jak również zintegrować system z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych, rejestrować czas pracy, fakturować i utrzymywać kontakt z klientami przy pomocy Portalu Klienta. Te obszary (w prosty sposób) można i warto optymalizować!

 1. Prawnicy w zakresie pracy z dokumentami dostrzegają czynności, które także mogą zoptymalizować dzięki technologii. 73% ankietowanych wskazało na przygotowywanie urzędowych formularzy, np. KRS, a 72% – na tworzenie prostych powtarzalnych pism. Równocześnie prawnicy uważają, że czynności, które w ogóle lub w małym zakresie nadają się do usprawnienia dzięki technologii, to  przygotowanie pism procesowych i  czynności wymagające dogłębnej analizy obszernych dokumentów.
 2. 82% ankietowanych za najważniejszy obszar legaltech, w kontekście rozwoju branży prawniczej, uznało został podpis elektroniczny.
 3. 1/3 badanych prawników korzysta z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję lub zetknęła się już z tego typu rozwiązaniami. Narzędzi takich częściej używają prawnicy z największych ośrodków miejskich (37%), rzadziej z miast liczących do 100 tysięcy mieszkańców (26%).
 4. Obsługa IT w kancelariach najczęściej zorganizowana jest na zasadzie outsourcingu – taką formę zadeklarowało 43% ankietowanych. 38% badanych korzysta z doraźnej pomocy informatyka. 
 5. 30% badanych prawników przyznało, że spotkało się w swojej praktyce z próbami cyberataków. Najczęściej problemy w tym zakresie dotyczyły złośliwego oprogramowania (57%) lub podszywania się przestępcy pod inną osobę lub instytucję (46%).
 6. 52% badanych przyznaje, że korzysta z otwartych środowisk cloudowych do celów zawodowych. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest poczta elektroniczna w chmurze (72%). 47% prawników korzysta z  dokumentów w chmurze i z wirtualnych serwerów, a 40% – z elektronicznych kalendarzy zsynchronizowanych na kilku urządzeniach.
 7. Zaledwie 2,6% ankietowanych deklaruje, że nie ufa rozwiązaniom legaltechowym, uznaje je za niebezpieczne (i dlatego z nich nie korzysta). Równocześnie aż 46% ankietowanych za główną przyczynę braku optymalizacji swojej pracy przy pomocy technologii wskazuje zbyt małą/jednoosobową działalność i zbyt małą liczbę pracowników. 
 8. Prawnicy są obecni w mediach społecznościowych. Aż 65% badanych ma konto na Facebooku. 38% ma konto na portalu LinkedIN, 27% – na Instagramie, a 19% – na Twitterze. 

Pandemia zmieniła podejście prawników do technologii 

Na koniec warto wspomnieć też o dodatku do Raportu – “Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie kancelarii prawniczych”. Dodatek także zawiera wiele interesujących wniosków, w tym m.in. informacje takie jak:

 • Blisko 1/3 prawników twierdzi, że pandemia COVID-19 miała wpływ na przyspieszenie wdrażania technologii w kancelariach. W organizacjach zatrudniających 4 lub więcej pracowników uważa tak aż 49% badanych.
 • Ok.  1/3 ankietowanych deklaruje, że na skutek pandemii ilość pracy zwiększyła się. 1/4 prawników uważa, że ma mniej pracy, a zdaniem 43% badanych pandemia nie wpłynęła na liczbę zadań do wykonania.
 • Ankietowani przyznali, że w dobie COVID-19 brakuje im narzędzi rozwijających współpracę online oraz usprawniających pracę zdalną. 

“Cyfryzacja jest jak pociąg, który ruszył i nabiera prędkości…

… musimy do niego bezpiecznie, ale i sprawnie wsiąść” – pisze jeden z ekspertów komentujących Raport, Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Ciężko nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. W naszych artykułach także często podkreślamy, że zwyciężą ci, którzy nie będą zwlekać ze wdrożeniem możliwości technologicznych w swoich kancelariach – i oczywiscie – zdecydują się na pewne i bezpieczne rozwiązania.

Zdaniem Advisor247, wnioski z Raportu można ocenić pozytywne. Prawnicy są coraz bardziej otwarci na technologię, co poniekąd wymusiła pandemia. Są świadomi, że istnieją obszary możliwe do optymalizacji dzięki technologii, chociażby przy pomocy systemów do zarządzania kancelarią. Korzystają z chmur i podpisów elektronicznych. 

Świadomy prawniku – Ty także wsiądź do tego “rozpędzonego pociągu”, zanim ucieknie!

Zobacz również:

Aktualności

25.08.2021

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

Aktualności

25.08.2021

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Aktualności

25.08.2021

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word'a. Czy to może się udać i dlaczego warto?

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word’a. Czy to może się udać i dlaczego warto?