Zaloguj się do panelu klienta

11.10.2019

System dla bankowych departamentów prawnych do pomocy w obsłudze kredytów frankowych

Najnowsze

Advisor247 pomaga bankowym departamentom prawnym uporać się z konsekwencjami wyroku TSUE.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otwiera tysiącom kredytobiorców drogę do unieważnienia swojej umowy kredytowej i odzyskania części pieniędzy. Aby tego dokonać frankowicze muszą jednak występować na drogę sądową.

Obecnie liczba zawartych w Polsce umów kredytów frankowych wynosi ponad 450 tys., a liczba dotychczas złożonych pozwów to mniej niż 2% (stan na październik 2019).

Potencjalne korzyści związane z wyrokiem TSUE z pewnością zmobilizują frankowiczów do aktywnych działań związanych z umowami kredytowymi. Prognozuje się lawinę pozwów i sporów sądowych, które będą trwać latami. Dla departamentów prawnych banków oznacza to nowe wyzwania.

Wyzwania te nie dotyczą tylko kwestii związanych z ewidencją prowadzonych spraw i zarządzaniem ich przebiegiem, ale również ze sprawozdawczością dla organów zewnętrznych oraz ze współpracą z innymi departamentami banków i z kancelariami zewnętrznymi.

Ważnym elementem pozwalającym departamentom prawnym na sprostanie tym wyzwaniom i podejmowanie zoptymalizowanych działań, jest posiadanie profesjonalnego system zarządzania sprawami.

Odpowiedni system dla departamentów prawnych pozwala na stworzenie centralnego rejestru spraw spornych, dzielenie się zgromadzonymi informacjami z innymi departamentami, nadzór nad przebiegiem spraw oraz na przygotowywanie złożonych raportów. Wspiera obsługę zarówno sporów indywidualnych, jak i zbiorowych.

Aplikacja umożliwia precyzyjne określenie przedmiotu, stron i interesariuszy sporu oraz organów, przed którymi spór będzie się toczył. Sprawę można dowolnie skategoryzować i przypisać opiekunów, tak w banku, jak i prowadzącego w kancelarii zewnętrznej. Zapewnia kontrolowanie statusów i etapów postępowania mediacyjnego lub sądowego. O fakcie założenia sprawy oraz o zmianie dowolnych jej parametrów (np. statusu lub aktualizacji dokumentacji) system automatycznie poinformuje odpowiednie osoby. Dla każdej sprawy można oszacować ryzyko związane z jej przegraniem i dokonać rezerwy finansowej.

Program dla departamentów prawnych pozwala na wgrywanie, pracę i zarządzanie dokumentami związanymi ze sprawą. A dzięki możliwości łatwego tworzenia szablonów pism procesowych, pozwala na automatyzacje tworzenia powtarzalnych dokumentów.

System dostarcza funkcjonalność rejestrowania czasów pracy i wydatków, określania kosztów zastępstwa procesowego i kosztów obsługi prawnej oraz rozliczania spraw.

Pozwala na przygotowywanie raportów, zarówno na potrzeby różnych departamentów, zarządu i rady nadzorczej banku, jak i dla instytucji państwowych, takich jak KNF, BFG czy Rzecznika Finansowego.

Taką aplikacją jest Advisor247

System wspiera departamenty prawne nie tylko w realizacji zadań związanych z umowami kredytowymi, ale również w realizacji innych zadań dotyczących obsługi prawnej, np. zlecanych przez pracowników banku. Umożliwia optymalne zarządzanie ich przebiegiem oraz wypełnienie wysokich wymagań raportowych. Pozwala na to, aby posiadane zasoby departamentu prawnego lepiej obsłużyły większą liczbę spraw.


Autor: Arkadiusz Tyszkiewicz, Advisor Systems Sp. z o.o.

Zobacz również:

Najnowsze

11.10.2019

Advisor247 Legal na #LMD2021 - jesteśmy tam, gdzie nowocześni prawnicy!

Advisor247 Legal na #LMD2021 – jesteśmy tam, gdzie nowocześni prawnicy!

Najnowsze

11.10.2019

Integracja z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych w Advisor247!

Integracja z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych w Advisor247!

Najnowsze

11.10.2019

Pobierz schemat obiegu korespondencji przychodzącej od Mileny Błaszyk!

Pobierz schemat obiegu korespondencji przychodzącej od Mileny Błaszyk!