Zaloguj się do panelu klienta

14.04.2021

5 trendów #legaltech dla wewnętrznych działów prawnych

Aktualności

Pandemia zmieniła organizację pracy nie tylko kancelarii, ale także wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw. W ciągu kilku ostatnich miesięcy działy prawne dostrzegły szanse, jakie daje sprawne wykorzystanie #legaltech.

Jakie to szanse? O ciekawych trendach technologicznych dla działów prawnych na blogu napisała m.in. firma Gartner. Warto je poznać… i korzystać z dobrodziejstw technologii, aby praca departamentu prawnego, a także kancelarii, na co dzień była szybsza i łatwiejsza. 

Trend nr 1 – wzrost znaczenia wydatków na technologię w budżecie działu prawnego

Działy prawne – m.in. na skutek pandemii – zdały sobie sprawę, że technologia może w stosunkowo szybki sposób wspomóc ich pracę. Dlatego jedną z najważniejszych tendencji, jakie można będzie zaobserwować w 2021 r. będzie wzrost wydatków na rozwiązania technologiczne.

Według ankiety firmy Gartner z 2020 r., przeprowadzonej wśród liderów branży prawnej zza oceanu, do 2025 r. wydatki działów prawnych na rozwiązania technologiczne zauważalnie wzrosną – prawdopodobnie blisko 3-krotnie. Działy prawne powinny interesować się także rozwiązaniami, które ułatwią ich pracę w dłuższej perspektywie, a nie tylko doraźnie. W takie narzędzia warto zainwestować!

Trend nr 2 – więcej osób niebędących prawnikami w zespole

Działy prawne zaczęły dostrzegać rolę osób, które nie są prawnikami, a jednak odgrywają kluczową rolę dla biznesowego rozwoju firmy. 

Badania firmy Gartner wskazują, że w ciągu najbliższych lat wzrosną inwestycje w osoby zarządzające projektami (o 56%) oraz analityków danych pracujących dla działów prawnych (o 30%). Praca na tego typu stanowiskach wymaga stałego użytkowania narzędzi #legaltech.

W ciągu najbliższych kilku lat działy prawne dla wzmożenia efektywności pracy zespołu, będą musiały popracować nad podziałem kompetencji… i zastanowić się, jakąś część pracy faktycznie osobiście muszą wykonywać prawnicy.  

W Advisor247 również dostrzegamy rolę osób, które nie są prawnikami, a jednak to właśnie dzięki nim działy prawne lub kancelarie mogą się rozwijać. Daliśmy temu wyraz, inicjując akcję Back Office Heroes. 

Trend nr 3: automatyzacja, automatyzacja… i raz jeszcze automatyzacja

Statystyki zaprezentowane przez firmę Gartner wskazują, że do 2024 r. (a więc w perspektywie zaledwie 3 lat!) działy prawne zautomatyzują aż 50% pracy związanej obsługą korporacyjną. To właśnie usługi korporacyjne dla firm będą niezwykle ważne w postpandemicznej rzeczywistości, ponieważ na skutek stopniowego wychodzenia z kryzysu może wzrastać zainteresowanie transakcjami fuzji i przejęć. W tym obszarze potencjał do automatyzacji będzie zatem wzrastał. 

Autorzy przywołanego artykułu Gartnera podkreślają, że kluczem do sukcesu automatyzacji działu prawnego jest poprawna identyfikacja konkretnych problemów, które może rozwiązać technologia, zamiast poszukiwań problemów do rozwiązania już PO zdecydowaniu się na dany system czy oprogramowanie. Warto o tym pamiętać! 

Trend nr 4: Biznesowa i finansowa analiza zysku z automatyzacji 

Automatyzacja bez wątpienia jest bardzo ważna. Najlepiej poradzą sobie jednak działy prawne, które uwzględnią nie tylko potrzebę wzrostu efektywności, czy szybkości wykonywania zadań – ale również aspekty czysto biznesowe. Dane przedstawione przez firmę Gartner wskazują, że najlepiej od razu zderzyć oczekiwania co do zwrotu z inwestycji w technologię z realnymi możliwościami organizacji. 

Brak analizy kosztów rozwiązań #legaltech może skutkować przepaleniem środków na narzędzia, które w rzeczywistości wcale nie rozwiążą trudności danego działu prawnego. Prawnicy często zakładają, że dzięki technologii osiągną bardzo ambitne cele w bardzo krótkim czasie – tymczasem warto od razu, przy pomocy chociażby wspomnianych już analityków, skonfrontować te oczekiwania z realnymi możliwościami, zamiast zakładać, że “tak się na pewno stanie, bo do tego służy technologia”. 

Gartner podkreśla, że “brak korekty nierealistycznych oczekiwań co do okresu zwrotu z technologii może przyczynić się do uzyskiwania gorszych wyników przy wykorzystaniu narzędzi technologicznych”, a dodatkowo, zgodnie z zebranymi informacjami “średnio zespół działu prawnego potrzebuje ok. 2,4 roku na uzyskanie zwrotu z początkowej inwestycji finansowej”. 

Trend nr 5: Wzrost zainteresowania narzędziami spoza sektora #legaltech

Narzędzia #legaltech to podstawa, ale w ciągu kilku najbliższych lat działy prawne mogą zacząć interesować się również rozwiązaniami, które nie są dedykowane wyłącznie branży prawnej. Zgodnie z prognozami firmy Gartner, do 2025 r. co najmniej 25% wydatków na korporacyjne aplikacje prawne trafi do niespecjalistycznych (pozabranżowych)  dostawców technologii. Gartner podkreśla, że będzie to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla działów prawnych, które będą chciały wykorzystać poczynione już inwestycje oraz zadbać o  łatwiejszą integrację kilku różnych rozwiązań.

Przekonanie o zasadności integracji bliskie jest także zespołowi Advisor247. Już dziś nasz system można zintegrować m.in. z pakietem Office 365 oraz systemami typu iManage i Litera. Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach systemu Advisor247

Pandemia oraz dynamiczne przyspieszenie przebiegu cyfrowej transformacji wymuszają zmiany w CAŁEJ branży prawnej – to nieuniknione

Jako producent oprogramowania klasy Legal Practice Management na co dzień mamy kontakt nie tylko z prawnikami prowadzącymi własne praktyki, ale również z in-house’ami. Z naszych doświadczeń wynika, że badania Gartnera – choć przeprowadzone w realiach pozornie dalekich od polskich – mają pokrycie także w naszej rodzimej rzeczywistości. 

Działy prawne firm działających w Polsce są coraz bardziej świadome. Spora część z nich jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 doskonale wiedziała, że technologia nie jest tylko “zbędnym dodatkiem”. Jest realnym usprawnieniem, dzięki któremu dział prawny może pracować efektywniej… i przynieść firmie większe zyski. A to przecież podstawowy cel każdego biznesu, prawda?

Zobacz również:

Aktualności

14.04.2021

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

O komunikacji, zarządzaniu i zabawie

Aktualności

14.04.2021

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Jak prowadzić komunikację kancelarii, żeby klienci do nas wracali

Aktualności

14.04.2021

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word'a. Czy to może się udać i dlaczego warto?

#3 Flink: Kancelaria bez biura i Word’a. Czy to może się udać i dlaczego warto?